Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Sieradzu

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Sieradzu

Na podstawie art. 166 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

 

§ 1. Powierza się pełnienie funkcji Komisarza Wyborczego w Sieradzu od dnia 13  marca  2017 r. do dnia 17 marca 2017 r. Panu Tadeuszowi Brzozowskiemu – Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński 

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:15-02-2017 14:14
    Wprowadził:Jacek Zieliński
  • Data modyfikacji:15-02-2017 14:14
    Wprowadził:Jacek Zieliński