Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 kwietnia 2014 r. dotyczące rejestracji list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

ZPOW-903-109/14

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi rejestracji list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, wyjaśnia, co następuje.

Jeżeli pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego (lub osoba przez niego upoważniona) w zgłoszeniu listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego zadeklarował, że do zgłoszenia dołączono wykaz podpisów wyborców popierających zgłoszenie listy, to wówczas okręgowa komisja wyborcza badająca zgłoszenie sprawdza, czy wykaz zawiera co najmniej 10 000 prawidłowo złożonych podpisów. W przypadku stwierdzenia, że wymóg ten nie jest spełniony komisja wezwie osobę zgłaszającą listę do usunięcia wady, o ile nie upłynął jeszcze termin zgłaszania list kandydatów. Termin usunięcia wady wynosi 3 dni, lecz nie może być dłuższy niż termin zgłaszania list, tj. do dnia 15 kwietnia 2014 r. do godz. 24.00.

Taka wada może być usunięta przez złożenie wskazanej przez komisję okręgową brakującej liczby podpisów osób popierających zgłoszenie listy albo przez złożenie zaświadczenia Państwowej Komisji Wyborczej, o którym mowa w art. 210 § 3 w związku z art. 338 Kodeksu wyborczego. Osoba zgłaszająca listę może także poinformować pisemnie okręgową komisję wyborczą o zmianie sposobu dokumentowania poparcia dla zgłaszanej listy, wskazując, że do zgłoszenia listy dołączy zaświadczenie Państwowej Komisji Wyborczej niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Powyższe czynności osoba zgłaszająca listę może wykonać także we własnym zakresie, jeszcze przed wezwaniem przez komisję okręgową do usunięcia wady zgłoszenia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 14:15
    Wprowadził:Bartosz Goździk