Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w składzie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 14 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w składzie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Na podstawie art. 171 § 3 w związku z § 1 pkt 1 oraz w związku z art. 170 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[1])) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa sędzi Sądu Rejonowego w Gdyni Moniki Jobskiej w Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

§  2. Powołuje się Wiesławę Halinę Szulczewską — sędzię Sądu Okręgowego w Gdańsku do składu  Okręgowej Komisji Wyborczej, o której mowa w § 1.

§   3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski[1])    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 15:23
    Wprowadził:Bartosz Goździk