Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie liczby kobiet i mężczyzn na listach kandydatów

Wymóg określony w art. 221 § 3 w związku z art. 338 Kodeksu wyborczego, tj. wymóg, aby na liście kandydatów liczba kandydatów — kobiet nie była mniejsza niż 35 % liczby wszystkich kandydatów na liście i liczba kandydatów — mężczyzn nie była mniejsza niż 35 % liczby wszystkich kandydatów na liście, dotyczy zgłaszanej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego.

Jeżeli po dokonaniu zgłoszenia na liście zajdą zmiany, np. w związku z wycofaniem zgody na kandydowanie, powodujące, że wskazany wyżej warunek nie będzie spełniony, nie będzie to miało znaczenia dla rejestracji listy.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan Jaworski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 14:45
    Wprowadził:Bartosz Goździk