Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie kampanii wyborczej prowadzonej na pojazdach

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
w sprawie kampanii wyborczej prowadzonej na pojazdach

Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, że po zakończeniu kampanii wyborczej, czyli na 24 godziny przed dniem wyborów i w dniu wyborów do czasu zakończenia głosowania, przemieszczanie się pojazdów, w tym pojazdów komunikacji miejskiej i międzymiastowej, na których umieszczono wyborcze materiały agitacyjne traktowane jest jako aktywna forma agitacji i naruszenie zakazu, zawartego w art. 107 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).

Użytkownik pojazdu eksploatowanego w okresie tzw. „ciszy wyborczej” obowiązany jest zatem, najpóźniej w dniu 23 maja 2014 r. do godz. 24.00, usunąć z pojazdu wszystkie materiały agitacyjne.

Należy jednakże zwrócić uwagę, że naruszenie zakazu prowadzenia agitacji wyborczej w trakcie tzw. „ciszy wyborczej” jest, zgodnie z art. 498 w związku z art. 516 Kodeksu wyborczego, wykroczeniem. Dlatego też ostateczna ocena, czy w danym przypadku doszło do naruszenia tego zakazu nie będzie należała do Państwowej Komisji Wyborczej, lecz do organów ścigania i sądów.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 13:33
    Wprowadził:Bartosz Goździk