Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej o liczbie posłów wybieranych do Parlamentu Europejskiego

Warszawa, dnia 10 marca 2009 r.

     PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA
   ZPOW-903-10/09

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
o liczbie posłów wybieranych do Parlamentu Europejskiego


Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, że liczbę posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w poszczególnych krajach członkowskich regulują przepisy Unii Europejskiej.
Zgodnie z art. 190 ust. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2, z późn zm.) zmienionym przez art. 9 ust. 2 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 122, poz. 843/2), z mocą od początku kadencji 2009-2014, w Polsce wybieranych będzie 50 posłów do Parlamentu Europejskiego.


                                                                                  Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: (-) Jan Kacprzak

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 11:05
    Wprowadził:Bartosz Goździk