Wyjasnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 marca 2009 r. dotyczące wypełniania informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z wątpliwościami dotyczącymi wypełniania informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, stanowiącej załącznik Nr 2a do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.), wyjaśnia, że w informacji tej kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego musi podać pełną datę złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Niepodanie daty lub podanie daty niepełnej (np. tylko roku, w którym zostało złożone oświadczenie) stanowi wadę zgłoszenia i wymaga wezwania osoby zgłaszającej listę do usunięcia wady w trybie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z późn. zm.).

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 11:06
    Wprowadził:Bartosz Goździk