Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2009 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 10 marca 2009 r.
o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców


Na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.1 ), w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 7 czerwca 2009 r., Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza, że liczba wyborców ujętych w rejestrach wyborców na terenie całego kraju według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosi 30 446 276 osób.

 

                                                                                      Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: (-)Jan Kacprzak

 

1    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 10:33
    Wprowadził:Bartosz Goździk