• WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 25 LISTOPADA 2014 R. W SPRAWIE STWIERDZANIA WYGAŚNIĘCIA MANDATU PRZEZ KOMISARZY WYBORCZYCH
  WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 25 LISTOPADA 2014 R. W SPRAWIE STWIERDZANIA WYGAŚNIĘCIA MANDATU PRZEZ KOMISARZY WYBORCZYCH
 • WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 25 LISTOPADA 2014 R. DOTYCZĄCE ZWOŁYWANIA PIERWSZEJ SESJI
  Informacja o przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. i w głosowaniu ponownym w dniu 30 listopada 2014 r.
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2014 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014
  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2014 r. o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 listopada 2014 r.
  Informacje statystyczne na temat wyborów Dane statystyczne dotyczące wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., stan na godzinę 12:00
 • Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
  Adresy stron internetowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., które złożyły zawiadomienia o swoim utworzeniu Państwowej Komisji Wyborczej