Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców

(Dziennik Ustaw poz. 931)

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:20-04-2016 12:28
    Wprowadził:Bartosz Goździk