Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie współdziałania terenowych organów administracji rządowej z Krajowym Biurem Wyborczym Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 940
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:20-04-2016 13:10
    Wprowadził:Bartosz Goździk