• Limity wydatków na agitację wyborczą w wyborach do rad gmin/miast oraz miast na prawach powiatu oraz w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta
    Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego
  • Informacje ogólne
    Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (wraz z przepisami wprowadzającymi tę ustawę)