Komunikat z konferencji prasowej Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 12 listopada 2006 r. o godzinie 13.30

KOMUNIKAT
Z KONFERENCJI PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W DNIU 12.11.2006 r. O GODZINIE 13.30 W SIEDZIBIE PKW


W dniu 12 listopada o godz. 13.00 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej odbyła się kolejna konferencja prasowa w dniu wyborów samorządowych.

W konferencji wzięli udział:

Przewodniczący PKW: sędzia Ferdynand Rymarz,

Członek PKW: sędzia Stanisław Zabłocki,

oraz Kierownik Krajowego Biura Wyborczego, minister Kazimierz Wojciech Czaplicki.

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 listopada 2006 r. o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania do godz. 12.00 w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

Przewodniczący Rymarz przypomniał o pięciu przypadkach przerw w głosowaniu: w mieście Kowal w woj. kujawsko-pomorskim - lokal wyborczy będzie czynny do godz. 21.15, w gminie Goworowo w woj. mazowieckim - do godz. 21.00, w Watraszewie gmina Chynów w woj. mazowieckim - do godz. 23.00 i w gminie Kazanów w woj. mazowieckim do godz. 23.30.

W gminie Milicz w woj. dolnośląskim, ze względu na brak możliwości wydrukowania poprawionych kart na miejscu i konieczność jechania w tym celu do Wrocławia, o godz. 10.45 zarządzono przerwę i poinformowano o wznowieniu głosowania o godz.17.00. Wydłużono czas głosowania do godziny 02.15 w nocy. Uchwały o tym podjęły obwodowe komisje wyborcze.

Państwowa Komisja Wyborcza stoi na stanowisku, że wszystkie przypadki przerwania i przedłużenia czasu głosowania maja charakter lokalny. W związku z tym przy podawaniu do publicznej wiadomości wyników sondaży przeprowadzonych w dniu głosowania, nie powinno się eksponować wyników sondaży z terenów objętych przedłużeniem głosowania. Jak wyjaśnił sędzia Zabłocki, eksponowanie jest równoznaczne z podaniem danych do publicznej wiadomości - dotyczy to także danych o wynikach wyborów do sejmiku wojewódzkiego. Obowiązuje również całkowity zakaz agitacji wyborczej na tych terenach.

Tzw. literówki, które pojawiły się przy nazwiskach kandydatów na kartach do głosowania w kilku obwodach wyborczych lub przestawienie cyfr w dacie wyborów (np. zamiast daty 12 listopada napisano 21), nie spowodowały przerwania głosowania i konieczności drukowania nowych kart do głosowania. Wyborcy zostali poinformowani o tym przez obwieszczenie wyborcze.

Odnotowano również przypadek fałszywego obwieszczenia wyborczego, przypisywanego Państwowej Komisji,  w którym informowano o rzekomym usunięciu z listy kandydatów jednego nazwiska.

Następna konferencja odbędzie się w siedzibie PKW o godz. 18. Zostaną wówczas przedstawione informacje o frekwencji i przebiegu głosowania wg stanu z godz. 16.30.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 10:44
    Wprowadził:Hubert Puchała