Komunikat z konferencji prasowej Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 12 listopada 2006 r. o godzinie 18.00

KOMUNIKAT
Z KONFERENCJI PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W DNIU 12.11.2006 r. O GODZINIE 18.00 W SIEDZIBIE PKW

W dniu 12 listopada o godz. 18.00 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej odbyła się kolejna konferencja prasowa w dniu wyborów samorządowych.

W konferencji wzięli udział:

Przewodniczący PKW: sędzia Ferdynand Rymarz,

Zastępca Przewodniczącego PKW: sędzia Jan Kasprzak,

Członek PKW, sędzia Stanisław Zabłocki,

Członek PKW: sędzia Andrzej Kisielewicz

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 listopada 2006 r. o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania do godz. 16.30 w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

Ponadto sędzia Rymarz poinformował, że poza podanymi już pięcioma przypadkami przedłużenia głosowania, doszły trzy w następujących miejscowościach:

- w gminie Masłowice, woj. łódzkie – przedłużono do 21.30,

- w mieście Olkusz, woj. małopolskie – przedłużono do 21.00,

- w powiecie Ostrzeszów, woj. wielkopolskie – przedłużono do 24.00.

W godzinach popołudniowych PKW otrzymała kilka sygnałów o kompletnym zapełnieniu urn wyborczych. W takim wypadku należy zapełniona urnę zaplombować, a obok niej postawić nową przy zachowaniu procedur tak, jak to czyniono z urną pierwszą w godzinach otwarcia lokalu.

Sędzia Zabłocki poinformował, iż tak, jak w przypadku Milicza (woj. dolnośląskie), w Ostrzeszowie, z powodu braku nazwiska kandydata na karcie do głosowania, podjęto decyzję o przerwaniu głosowania i przedłużeniu go do godz. 24.00. W związku z tym sondaże wyborcze (dotyczące wyboru kandydatów do sejmiku wojewódzkiego) nie mogą być podawane do publicznej wiadomości na terenie całego województwa wielkopolskiego do północy.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 10:45
    Wprowadził:Hubert Puchała