Komunikat z konferencji prasowej Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 13 listopada 2006 r. o godzinie 17.30

KOMUNIKAT
Z KONFERENCJI PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W DNIU 13.11.2006 r. O GODZINIE 17.30 W SIEDZIBIE PKW

W dniu 13 listopada o godz. 17.30 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej odbyła się kolejna konferencja prasowa dotycząca wyborów samorządowych 2006.

W konferencji wzięli udział:

Przewodniczący PKW: sędzia Ferdynand Rymarz,
Członek PKW: sędzia Antoni Ryms.
Członek PKW: sędzia Stanisław Zabłocki,

oraz

Kierownik Krajowego Biura Wyborczego, minister Kazimierz Wojciech Czaplicki.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, Ferdynand Rymarz, przekazał cząstkowe, nieoficjalne wyniki wyborów z 99,16% obwodów głosowania.

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 listopada 2006 r. o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 16.50 w dniu 13 listopada 2006 r.

Przewodniczący oznajmił, że na tym komunikacie Państwowa Komisja Wyborcza kończy ogłaszanie cząstkowych, nieoficjalnych wyników w wyborach do rad gmin, powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Oficjalne wyniki dla każdej jednostki samorządowej, tzn. z podaniem imion i nazwisk kandydatów, którzy uzyskali mandaty, a także którzy zostali wybrani na funkcję wójta, burmistrza i prezydenta miasta podają właściwe terytorialne komisje wyborcze w protokołach o wynikach wyborów. Protokoły te będą wywieszane w siedzibach danych komisji. Zbiorcze zestawienia tych wyników na obszarze każdego województwa ogłosi właściwy komisarz wyborczy w swoim obwieszczeniu. Komisarz wyborczy wyda również komunikat, w którym poda, w jakich gminach i miastach zostali już wybrani wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, a także w których z nich 26 listopada odbędzie się II tura wyborów.

PKW natomiast na podstawie obwieszczeń i komunikatów ogłosi liczbowo zbiorcze wyniki wyborów do rad na obszarze kraju, a także procentowy wskaźnik mandatów uzyskanych w poszczególnych województwach przez komitety wyborcze o zasięgu ogólnokrajowym. Wszystkie te dane imienno – liczbowe będą dostępne na stronie internetowej w ramach wizualizacji o wynikach wyborów.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 10:45
    Wprowadził:Hubert Puchała