Komunikat z konferencji prasowej Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 27 listopada 2006 r. o godzinie 11.00

KOMUNIKAT

Z KONFERENCJI PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W DNIU 27.11.2006 r. O GODZINIE 11.00 W SIEDZIBIE PKW

W dniu 27 listopada o godz. 11.00 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej odbyła się ostatnia konferencja prasowa, w której udział wzięli:

Przewodniczący PKW: sędzia Ferdynand Rymarz,

Zastępcy przewodniczącego PKW: sędzia Jan Kacprzak, sędzia Stanisław Kosmal,

Członkowie PKW: sędzia Stefan Jaworski, sędzia Andrzej Kisielewicz, sędzia Andrzej Mączyński, sędzia Włodzimierz Ryms, sędzia Stanisław Zabłocki, sędzia Tadeusz Żyznowski

oraz Kierownik Krajowego Biura Wyborczego minister Kazimierz Wojciech Czaplicki.

Na konferencji zostało podane do publicznej wiadomości „Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r. oraz w dniu 26 listopada 2006 r.”

Zbiorczym obwieszczeniem o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zakończyło działalność Studio Wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej. Podczas jednostkowych wyborów odroczonych na dwa tygodnie w 16 gminach i miastach studio to nie będzie już czynne ze względu na lokalność tych ostatnich głosowań i znaczne koszty przedłużonego funkcjonowania sprzętu i urządzeń studyjnych. Informacje o wynikach wyborów 10 grudnia będzie można uzyskać w terytorialnych komisjach wyborczych lub u właściwego miejscowo komisarza wyborczego. PKW wyda natomiast uzupełniający komunikat o zbiorczych wynikach wyborów i opublikuje go w Dzienniku Ustaw.

Przewodniczący PKW złożył podziękowania:

- członkom obwodowych komisji wyborczych za ofiarna i trudną pracę przy przeprowadzeniu głosowania i liczeniu głosów;

- komisarzom wyborczym i delegaturom KBW – właściwym gospodarzom wyborów samorządowych za sprawną organizację i przeprowadzenie wyborów, oraz KBW i osobiście Panu ministrowi Czaplickiemu za wielki trud i profesjonalne zaangażowanie w organizację tych trudnych wyborów;

- operatorom informatycznym za szybkie przesyłanie danych, w tym dyrektorowi Drapińskiemu i podległym mu informatykom oraz firmom współpracującym – Pixelowi z Łodzi oraz 4Pi z Warszawy za ekspresową zmianę i przygotowanie do wdrożenia nowej aplikacji informatycznej związanej z instytucją grupowania list kandydatów;

- Komendzie Głównej Policji i policjantom za zapewnienie bezpieczeństwa wyborów oraz za sprawne rozpoznawanie i likwidowanie potencjalnych zagrożeń.

Szczególne podziękowania sędzia Rymarz złożył dziennikarzom obecnym w czasie obu nocy wyborczych za rzetelne i profesjonalne informacje wyborcze oraz firmie Fokus za przeprowadzenie i obsługę Studia Wyborczego.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 10:46
    Wprowadził:Hubert Puchała