Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 2006 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 14:01
    Wprowadził:Hubert Puchała