Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 stycznia 2007 r. w sprawie terminu składania oświadczeń majątkowych przez radnych oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, że termin, o którym mowa w art. 24 j ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 25e ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) i art. 27e ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) należy liczyć od dnia wyborów.

W związku z tym, w przypadku radnych termin na złożenie oświadczeń, o których mowa w powołanych wyżej przepisach powinien być liczony od dnia 12 listopada 2006 r., a w przypadku wójtów, burmistrzów i prezydentów miast — w zależności, czy wybór został dokonany w pierwszym, czy w ponownym głosowaniu — od dnia 12 listopada 2006 r., 26 listopada 2006 r. lub 10 grudnia 2006 r.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 10:53
    Wprowadził:Bartosz Goździk