Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2008 r. dotyczące ważności referendum lokalnego

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z wątpliwościami dotyczącymi art. 55 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985, z póżn. zm.) wyjaśnia, co następuje.

Zgodnie z art. 55 ust. 2 powołanej ustawy, referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego pochodzącego z wyborów bezpośrednich jest ważne w przypadku, gdy udział w nim wzięło nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Nie ma przy tym znaczenia, czy liczba osób, które wzięły udział w referendum wyniosła co najmniej 30 % uprawnionych do głosowania, bowiem wskazany w art. 55 ust. 1 ustawy o referendum lokalnym warunek ważności referendum dotyczy wyłącznie referendów w sprawach innych niż odwołanie organu jednostki samorządu terytorialnego pochodzącego z wyborów bezpośrednich.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 10:49
    Wprowadził:Bartosz Goździk