Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie wygaśnięcia funkcji Komisarza Wyborczego w Lublinie

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 30 listopada 2010 r.
w sprawie wygaśnięcia funkcji Komisarza Wyborczego w Lublinie

Na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie z dniem 30 listopada 2010 r. funkcji Komisarza Wyborczego w Lublinie, w związku z osiągnięciem wieku 70 lat przez pełniącego tę funkcję sędziego Andrzeja Ślaskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:09-02-2016 10:11
    Wprowadził:Bartosz Goździk