• Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Rzeszowie na kadencję w latach 2007 - 2012
    Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Słupsku na kadencję w latach 2007 - 2012
  • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Częstochowie
    Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Opolu II