Państwowa Komisja Wyborcza - Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Tarnowie

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 2 października 2017 r.

w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Tarnowie

Na podstawie art. 166 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Powierza się pełnienie funkcji Komisarza Wyborczego w Tarnowie od dnia 9 października 2017 r. do dnia 20 października 2017 r. Panu Andrzejowi Cyz
– Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

 

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:02-10-2017 14:40
    Wprowadził:Marcin Lisiak