Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze

Na podstawie art. 166 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Powierza się pełnienie funkcji Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze od dnia 11 grudnia 2017 r. do dnia 15 grudnia 2017 r. Panu Stanisławowi Blonkowskiemu – Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:30-11-2017 10:18
    Wprowadził:Marcin Lisiak