Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany w składzie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 33 z siedzibą w Gdańsku, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerw

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 28 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany w składzie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 33 z siedzibą w Gdańsku, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Na podstawie art. 15 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467) Państwowa Komisja Wyborcza ustala, co następuje.

§ 1. Odwołuje się Przemysława Banasika - sędziego Sądu Okręgowego w Gdańsku ze składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 33 z siedzibą w Gdańsku, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

§ 2. Powołuje się Katarzynę Antoniewicz - sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk - Południe w Gdańsku w skład Okręgowej Komisji Wyborczej, o której mowa w § 1.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 11:41
    Wprowadził:Hubert Puchała