Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 września 2000 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 11:52
    Wprowadził:Bartosz Goździk