Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące zakresu danych jakie ma zawierać lista wyborców, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania

Warszawa, dnia 1 czerwca 2010 r.


       PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA
   ZPOW-603-91/10

 

 

 

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku ze zgłaszanymi wątpliwościami wyjaśnia, że lista wyborców, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania, o której mowa w § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 66, poz. 426) oraz w wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. (M. P. Nr 33, poz. 476), powinna zawierać wszystkie dane wykazu sporządzanego przez gminy według wzoru określonego w załączniku nr 4 do powołanego rozporządzenia.
Niedopuszczalne jest zatem sporządzenie listy zawierającej wyłącznie dane wyborcy udzielającego pełnomocnictwa.
Jednocześnie Państwowa Komisja Wyborcza prosi o przekazanie niniejszego pisma wójtom, burmistrzom i prezydentom miast na obszarze właściwości Okręgowej Komisji Wyborczej.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 13:08
    Wprowadził:Bartosz Goździk