Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 maja 2010 r. o sposobie, miejscu i czasie prowadzenia kampanii wyborczej

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 31 maja 2010 r.

o sposobie, miejscu i czasie prowadzenia kampanii wyborczej

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że zgodnie z art. 83a ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467) komitety wyborcze mogą, wyłącznie w okresie od 15. dnia przed dniem wyborów do dnia zakończenia kampanii wyborczej, odpłatnie rozpowszechniać audycje wyborcze w programach publicznych i niepublicznych nadawców radiowych i telewizyjnych. Łączny czas rozpowszechniania odpłatnie audycji wyborczych nie może przekraczać 15% łącznego czasu przyznanego danemu komitetowi na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, określonego w art. 83 ustawy.
Z powyższego wyraźnie wynika, że odpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych wcześniej niż 15. dnia przed dniem wyborów jest niezgodne z przepisami ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Państwowa Komisja Wyborcza oczekuje od komitetów wyborczych przestrzegania wskazanych wyżej przepisów prawa.

 


Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 12:11
    Wprowadził:Hubert Puchała