KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 24 CZERWCA 2010 R.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2010 r.

     PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA
ZPOW-062-27/10

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z informacjami medialnymi o naruszeniu przez Komisję tajemnicy wojskowej poprzez zamieszczenie na stronie internetowej informacji zawartych w protokołach głosowania przedstawiających liczbę uprawnionych do głosowania w obwodach utworzonych w polskich bazach wojskowych w Afganistanie, wyjaśnia.

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467) niezwłocznie po sporządzeniu protokołu głosowania obwodowa komisja wyborcza podaje do wiadomości publicznej wyniki głosowania, podając między innymi liczbę uprawnionych do głosowania. Państwowa Komisja Wyborcza natomiast stosownie do art. 69 ust. 4 powołanej ustawy, „... udostępnia wyniki głosowania i wyniki wyborów w formie dokumentu elektronicznego".

Informacje, o których wyżej mowa mogłyby być zatem niepublikowane tylko w sytuacji gdyby została nałożona na nie klauzula tajności w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm).

Państwowa Komisja Wyborcza ponadto zauważa, że podawana w mediach informacja o interwencji Ministra Obrony Narodowej w powyższej sprawie jest nieprawdziwa.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 12:14
    Wprowadził:Hubert Puchała