KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 2 LIPCA 2010 R W SPRAWIE "CISZY WYBORCZEJ"

ZPOW- 653-4/10

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 2 lipca 2010 r.
w sprawie „ciszy wyborczej"

Państwowa Komisja Wyborcza w czasie obecnej kampanii wyborczej już wielokrotnie odnosiła się do problematyki tzw. ciszy wyborczej w swoich komunikatach i wyjaśnieniach.

Jednakże wobec kierowanych nadal do Państwowej Komisji Wyborczej  pytań i wątpliwości, Komisja podkreśla i przypomina, że w dniu głosowania oraz na 24 godziny przed tym dniem zabroniona jest jakakolwiek agitacja wyborcza, zarówno na rzecz jednego z kandydatów jak i przeciwko drugiemu kandydatowi.

Oznacza to, że podczas dozwolonych w tym okresie zgromadzeń, akcji charytatywnych, imprez kulturalnych, sportowych itp. oraz spotkań religijnych, a także wydarzeń o charakterze państwowym w tym z udziałem gości zagranicznych nie mogą mieć miejsca zdarzenia i fakty noszące znamiona agitacji wyborczej.

Przedstawianie przez środki masowego przekazu tych wydarzeń, nawet z udziałem w nich osób kandydujących na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej, nie może być uznawane za naruszające „ciszę wyborczą", jeżeli przekaz ograniczy się do bezpośredniej relacji z wydarzenia, bez komentarza co do kandydata i jego obecności.

Jednocześnie, w związku ze zgłaszanymi wątpliwościami dotyczącymi planowanej na dzień 4 lipca br., przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zbiórki publicznej w ramach akcji STOP POWODZIOM, Państwowa Komisja Wyborcza stanowczo stwierdza, że nie jest organem uprawnionym do wydania zezwolenia na tę zbiórkę, ale też nie może takiej zbiórki zabronić.

O konieczności przestrzegania w czasie tej zbiórki przepisów o zakazie prowadzenia agitacji wyborczej Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała organizatora, tj. Prezesa Fundacji w stosownym wystąpieniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 12:14
    Wprowadził:Hubert Puchała