Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 października 2005 r. o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania do godz. 16.30 w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9

KOMUNIKAT 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 
z dnia 9 października 2005 r. 
o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania do godz. 16.30 w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

I. Zbiorcza informacja w skali kraju

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie danych otrzymanych od 24 998 obwodowych komisji wyborczych na ogólną liczbę 25 000 komisji obwodowych powołanych na obszarze kraju (tj. bez obwodów utworzonych za granicą oraz na polskich statkach morskich), informuje, że według stanu na godz. 16.30 w dniu 9 października 2005 r.:

1. Liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach, tj. liczba osób ujętych w spisach wyborców w obwodach, z których otrzymano dane wyniosła 30 138 437.

2. Wydano karty do głosowania 10 422 745 osobom uprawnionym, co stanowi 34,58% w stosunku do liczby osób uprawnionych.

II. Zbiorcze informacje według województw:

Województwo

Liczba obwodów

Liczba uprawnionych

Liczba wydanych kart

%
(6:5) 

ogółem

z których otrzymano dane

1

2

3

4

5

6

województwo dolnośląskie 

1 816

1 816

2 330 858

755 378

32,41%

województwo kujawsko-pomorskie 

1 369

1 369

1 631 153

534 675

32,78%

województwo lubelskie 

1 776

1 776

1 734 251

612 802

35,34%

województwo lubuskie 

655

655

795 253

243 451

30,61%

województwo łódzkie 

1 701

1 701

2 077 298

703 000

33,84%

województwo małopolskie 

2 221

2 221

2 520 079

957 692

38,00%

województwo mazowieckie 

3 186

3 186

4 049 572

1 513 203

37,37%

województwo opolskie 

794

794

829 787

239 531

28,87%

województwo podkarpackie 

1 644

1 644

1 627 004

594 473

36,54%

województwo podlaskie 

847

847

944 446

330 974

35,04%

województwo pomorskie 

1 268

1 268

1 704 636

637 016

37,37%

województwo śląskie 

2 675

2 675

3 765 919

1 260 532

33,47%

województwo świętokrzyskie 

932

932

1 039 110

323 371

31,12%

województwo warmińsko-mazurskie 

983

983

1 124 420

361 297

32,13%

województwo wielkopolskie 

2 093

2 093

2 622 823

922 202

35,16%

województwo zachodniopomorskie 

1 040

1 038

1 341 828

433 148

32,28%

III. Zbiorcze informacje wg miast powyżej 250 tys. mieszkańców

 

Lp. 

Miasto 

Liczba obwodów ogółem 

Liczba obwodów, z których otrzymano dane 

Liczba uprawnionych 

Liczba wydanych kart 

%
(6:5) 

1

2

3

4

5

6

7

1.

Białystok

161

161

224 097

84 988

37,92%

2.

Bydgoszcz

205

205

296 753

98 650

33,24%

3.

Gdańsk

211

211

363 891

150 213

41,28%

4.

Katowice

163

163

259 825

95 117

36,61%

5.

Kraków

444

444

589 615

236 951

40,19%

6.

Lublin

192

192

279 698

106 145

37,95%

7.

Łódź

396

396

626 024

224 408

35,85%

8.

Poznań

295

295

448 563

179 012

39,91%

9.

Szczecin

201

199

322 741

120 749

37,41%

10.

Warszawa

819

819

1 347 307

573 755

42,59%

11.

Wrocław

304

304

509 463

192 098

37,71%

IV. W stosunku do liczby uprawnionych najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gminie Godziszów, województwo lubelskie - 54,81%

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 14:12
    Wprowadził:Bartosz Goździk