Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 października 2011 r.

w sprawie rozwiązania Komitetu Wyborczego Wyborców Aktywni Społecznie (ZPOW-540-65/11)

Państwowa Komisja Wyborcza zawiadamia, że w dniu 4 października 2011 r. otrzymała oświadczenie członka Komitetu Wyborczego Wyborców Aktywni Społecznie o wystąpieniu z Komitetu. W związku z tym oświadczeniem liczba osób wchodzących w skład Komitetu Wyborczego wynosi 14, zatem jest mniejsza niż określona w art. 89 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) minimalna liczba osób tworzących komitet wyborczy.

Z uwagi na powyższe, zgodnie z art. 101 § 3 Kodeksu wyborczego, Komitet Wyborczy Wyborców Aktywni Społecznie uległ rozwiązaniu z mocy prawa.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 8:32
    Wprowadził:Hubert Puchała