Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2011 r.

w sprawie współdziałania terenowych organów administracji rządowej z Krajowym Biurem Wyborczym

Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 940

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 15:18
    Wprowadził:Bartosz Goździk