• Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r.
  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r.
 • Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r.
  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 lipca 2011 r.
 • Informacja Krajowego Biura Wyborczego z dnia 5 marca 2012 r. o wydatkach z budżetu państwa poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenia w dniu 9 października 2011 r. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (wraz z przepisami wprowadzającymi tę ustawę)
 • Informacja o realizacji przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r.
  Zasady losowania jednolitych numerów list
 • Kalendarz wyborczy 2011
  Raport Misji Oceny Wyborów OBWE ODIHR