• Uwagi i wnioski Państwowej Komisji Wyborczej do Raportu Misji Oceny Wyborów
  Wyjaśnienia dotyczące identyfikatorów używanych przez mężów zaufania w dniu wyborów
 • Ogłoszenia Państwowej Komisji Wyborczej
  Wykaz godzin czasu miejscowego i polskiego w jakich odbędą się głosowania za granicą w wyborach do Sejmu i Senatu RP w 2011 r.
 • Informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie kampanii wyborczej prowadzonej na pojazdach
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej do Sądu Najwyższego
 • Wyjaśnienia w sprawie korzystania z nieodpłatnych usług przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach
  Oświadczenie