Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie kampanii wyborczej prowadzonej na pojazdach

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej  z dnia 29 września 2011 r. w sprawie kampanii wyborczej prowadzonej na pojazdach (ZPOW-503-208/11)

Warszawa, 29 września 2011 r.   

    Państwowa
Komisja Wyborcza
 ZPOW-503-208/11

 

Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, że po zakończeniu kampanii wyborczej, czyli na 24 godziny przed dniem wyborów i w dniu wyborów, przemieszczanie się pojazdów, w tym pojazdów komunikacji miejskiej, na których umieszczono wyborcze materiały agitacyjne traktowane jest jako aktywna forma agitacji i naruszenie zakazu, zawartego w art. 107 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).

Użytkownik pojazdu eksploatowanego w okresie tzw. „ciszy wyborczej” obowiązany jest, najpóźniej w dniu 7 października 2011 r. do godz. 24.00, usunąć materiały agitacyjne umieszczone zarówno na zewnątrz pojazdu, jak również znajdujące się wewnątrz pojazdu.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 8:50
    Wprowadził:Bartosz Goździk