Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 października 2011 r. o zbiorczych wynikach głosowania na listy kandydatów na posłów w skali kraju

KOMUNIKAT

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 10 października 2011 r.

o zbiorczych wynikach głosowania na listy kandydatów na posłów w skali kraju


Zgodnie z art. 231 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm. 1) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości, co następuje.

I.

W wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r., na wszystkie listy kandydatów na posłów oddano w skali kraju 14 369 503 głosy ważne.

II.

Na poszczególne listy kandydatów na posłów oddano w skali kraju głosów ważnych:

1) listy nr 1  zgłoszone przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 

oddano 4 295 016 głosów, to jest 29,89%,

2) listy nr 2  zgłoszone przez Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza 

oddano 315 393 głosy, to jest 2,19%,

3) listy nr 3  zgłoszone przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej 

oddano 1 184 303 głosy, to jest 8,24%,

4) listy nr 4  zgłoszone przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota 

oddano 1 439 490 głosów, to jest 10,02%,

5) listy nr 5  zgłoszone przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 

oddano 1 201 628 głosów, to jest 8,36%,

6) listy nr 6  zgłoszone przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 

oddano 79 147 głosów, to jest 0,55%,

7) listy nr 7  zgłoszone przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 

oddano 5 629 773 głosy, to jest 39,18%,

8) listy nr 8  zgłoszone przez Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera 

oddano 9 733 głosy, to jest 0,07%,

9) listy nr 9  zgłoszone przez Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke 

oddano 151 837 głosów, to jest 1,06%,

10) listy nr 10  zgłoszone przez Komitet Wyborczy Prawica 

oddano 35 169 głosów, to jest 0,24%,

11) lista nr 11  zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka w okręgu nr 21 oddano 28 014 głosów, to jest 0,19%.


III.


Następujące listy kandydatów na posłów spełniają warunki do uczestniczenia w podziale mandatów w okręgach wyborczych:

 1) listy zgłoszone przez komitety wyborcze partii, które otrzymały co najmniej 5% ważnie oddanych głosów w skali kraju (art. 196 § 1 Kodeksu wyborczego)

– listy nr 1  zgłoszone przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,

– listy nr 3  zgłoszone przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej,

– listy nr 4  zgłoszone przez Komitet Wyborczy Ruch Palikota,

– listy nr 5  zgłoszone przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe,

– listy nr 7  zgłoszone przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP;

2) lista nr 11  zgłoszona w okręgu wyborczym nr 21 przez Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka, utworzony przez wyborców zrzeszonych w zarejestrowanej organizacji mniejszości narodowej (art. 196 § 1 i art. 197 § 1 Kodeksu wyborczego).

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889 i Nr 171, poz. 1016.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 8:22
    Wprowadził:Hubert Puchała