Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie ankieterów ośrodków badań opinii społecznej

Warszawa, dnia 19 października 2007 r.


     PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

  ZPOW-503-84/07


Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że jak co roku przed lokalami wyborczymi będą pracowali ankieterzy ośrodków badań opinii społecznej.
Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z powyższym, przypomina, że:

1) ankieterom ośrodków badania opinii publicznej można udostępnić dane przewodniczących obwodowych komisji wyborczych podane do wiadomości publicznej, tj. imię i nazwisko;

2) ankieterzy powinni pracować poza budynkiem, w którym znajduje się lokal obwodowej komisji wyborczej. Jednakże w uzasadnionych przypadkach, np. bardzo złe warunki atmosferyczne dopuszczalne jest umożliwienie pracy ankieterom na terenie budynku. W takiej sytuacji ich praca musi być wykonywana poza pomieszczeniem, w którym przeprowadzane jest głosowania, nie może zakłócać powagi głosowania, jak również ciszy wyborczej;

3) przed sporządzeniem protokołu głosowania obwodowe komisje wyborcze nie mogą informować ankieterów o wynikach głosowania, liczbie osób ujętych w spisie oraz liczbie wydanych kart do głosowania.


Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 10:50
    Wprowadził:Bartosz Goździk