Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2007 r. w sprawie głosowania na podstawie dowodu osobistego w obwodach głosowania utworzonych za granicą

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 25 września 2007 r.
w sprawie głosowania na podstawie dowodu osobistego w obwodach głosowania utworzonych za granicą

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, iż zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z późn. zm.), obywatele polscy przebywający na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej i państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandii i Norwegii) oraz Konfederacji Szwajcarskiej, Liechtensteinu i Republiki Chorwacji mogą głosować na podstawie dowodu osobistego, który traktowany jest jako dokument równoprawny z ważnym polskim paszportem uprawniającym do przekroczenia granicy.

W związku z tym, obywatele polscy, którzy przebywać będą w dniu wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze tych państw lub stale tam zamieszkują, mogą we wniosku o wpisanie do spisu wyborców za granicą, zgłoszonym właściwemu konsulowi (nie później niż 5 dnia przed dniem wyborów) podać zamiast numeru ważnego polskiego paszportu oraz daty i miejsca jego wydania - serię i numer dowodu osobistego oraz datę i miejsce jego wydania.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 10:54
    Wprowadził:Bartosz Goździk