Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 września 2007 r. w sprawie składania oświadczeń lustracyjnych przez kandydatów na posłów i senatorów

Wyjaśnienia 
Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 września 2007 r. 
w sprawie składania oświadczeń lustracyjnych przez kandydatów na posłów i senatorów

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że dnia 14 września 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 165, poz. 1171). Wprowadza ona m. in. nowe wzory oświadczeń dotyczących pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., zwanych dalej „oświadczeniem lustracyjnym" (załącznik Nr 1a do ustawy lustracyjnej) oraz informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (załącznik Nr 2a do ustawy lustracyjnej).

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy wszyscy urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r. kandydaci na posłów i na senatorów muszą złożyć oświadczenie lustracyjne.

Wyjątek stanowią kandydaci, którzy złożyli oświadczenie lustracyjne po dniu 13 września 2007 r., w związku z pełnieniem innej funkcji publicznej. Wyłącznie ci kandydaci składają informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

Państwowa Komisja Wyborcza jednocześnie wyjaśnia, że oświadczenia lustracyjne składa się - zarówno w przypadku wypełnienia przez kandydata części A oświadczenia, jak i w części A i B - w okręgowej komisji wyborczej wraz ze zgłoszeniem okręgowej listy kandydatów na posłów lub kandydata na senatora.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 10:55
    Wprowadził:Bartosz Goździk