Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 września 2004 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 9:57
    Wprowadził:Bartosz Goździk