Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej o cząstkowych nieoficjalnych wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ustalonych o godz. 06:26 w dniu 22 października 2007 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
o cząstkowych nieoficjalnych wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
ustalonych o godz. 06:26 w dniu 22 października 2007 r.

Na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji o wynikach głosowania w 18 775 obwodach stanowiących 73,70% ogólnej liczby obwodów, Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że cząstkowe nieoficjalne wyniki wyborów, w zakresie liczby oddanych głosów na listy poszczególnych komitetów wyborczych oraz podziału mandatów między komitety wyborcze, ustalone na podstawie danych z tych obwodów, są następujące:

1) liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 22 220 665 osób;
2) liczba kart wydanych 11 851 608;
3) frekwencja wyniosła 53,34%.
4) liczba kart ważnych 11 839 606 kart;
5) liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe w skali kraju wyniosła 11 589 699 głosów;
6) liczba głosów ważnych oddanych na poszczególne listy okręgowe wyniosła:

Nr
listy

Nazwa komitetu

Liczba uzyskanych
głosów

% uzyskanych
głosów

2

Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy

120 797

1,04

3

Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

147 602

1,27

6

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

3 730 676

32,19

8

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

4 779 294

41,24

10

Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

1 062 455

9,17

15

Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

186 824

1,61

19

Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszość Niemiecka"

28 895

0,25

20

Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP

1 506 684

13

21

Komitet Wyborczy Partii Kobiet

25 537

0,22

22

Komitet Wyborczy Samoobrona Patriotyczna

935

0,01

7) Przy założeniu, że powyższe dane są podstawą ustalenia wyników wyborów to podział mandatów sumujący wyniki wyborów w poszczególnych okręgach byłby następujący:

Nr
listy

Nazwa komitetu

% uzyskanych
głosów

Liczba uzyskanych
mandatów

2

Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy

1,04

0

3

Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

1,27

0

6

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

32,19

166

8

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

41,24

205

10

Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

9,17

36

15

Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

1,61

0

19

Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszość Niemiecka"

0,25

1

20

Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP

13

52

21

Komitet Wyborczy Partii Kobiet

0,22

0

22

Komitet Wyborczy Samoobrona Patriotyczna

0,01

0

8) Przy założeniu, że informacje o wynikach głosowania w obwodach stanowią podstawę ustalenia wyników wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej mandaty w skali kraju uzyskaliby kandydaci następujących komitetów wyborczych:

Lp.

Nazwa komitetu

Liczba uzyskanych
mandatów

1 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

0  

2 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

1  

3 Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP

1  

4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

39  

5 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

0  

6 Komitet Wyborczy Samoobrona Patriotyczna

0  

7 Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej

0  

8 Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski

0  

9 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

58  

10 Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszość Niemiecka"

0  

11 Komitet Wyborczy Wyborców Cimoszewicz do Senatu

1  

12 Komitet Wyborczy Konfederacja Polski Niepodległej - Obóz Patriotyczny

0  

13 Komitet Wyborczy Wyborców Lasecki

0  

14 Komitet Wyborczy Nowa Wizja Polski

0  

15 Komitet Wyborczy Zieloni 2004

0  

16 Komitet Wyborczy Wyborców Prawicy Marka Jurka

0  

17 Komitet Wyborczy Wyborców Konrada Głębockiego

0  

18 Komitet Wyborczy Przymierze dla Polski

0  

19 Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Galli

0  

20 Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Bąbki

0  

21 Komitet Wyborczy Wyborców Przeciw Korupcji

0  

22 Komitet Wyborczy Obrona Narodu Polskiego

0  

23 Komitet Wyborczy Wyborców Czesława Fiedorowicza

0  

24 Komitet Wyborczy Wyborców Bóg-Honor-Ojczyzna

0  

25 Komitet Wyborczy Wyborców "Autonomia dla Ziemi Górnośląskiej"

0  

26 Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnego Kandydata Na Senatora Jana Kurpa

0  

27 Komitet Wyborczy Wyborców Dariusza Jedliny

0  

28 Komitet Wyborczy Wyborców Rzewuski Zbigniew Jan "Zgoda i Rozwój"

0  

29 Komitet Wyborczy Wyborców Jarosława Puściona "Dla rozwoju i współpracy"

0  

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Stanisław Kosmal

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 10:37
    Wprowadził:Hubert Puchała