Komunikat z konferencji prasowej Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 25 września 2005 r. - godz. 10.00

KOMUNIKAT
 Z KONFERENCJI PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W DNIU 25.09.2005 r. O GODZINIE 10.00 W SIEDZIBIE PKW
.

W dniu 25 września o godz. 10.00 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej odbyła się pierwsza konferencja prasowa w dniu wyborów do Sejmu i Senatu RP.
 
W konferencji wzięli udział:
Zasstępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: sędzia Stanisław Kosmal,
Członek Państwowej Komisji Wyborczej: sędzia Stefan Jaworski,

Ponad 25 tysięcy komisji rozpoczęło pracę o godz. 6.00. Lokale wyborcze będą otwarte do godz. 20.00. Do tej pory głosowanie odbywa się bez poważniejszych incydentów i zdarzeń, które mogłyby zakłócić przebieg wyborów.

Zastępca Przewodniczącego PKW poinformował, że w okręgu wyborczym nr 27 w Częstochowie karty do głosowania na kandydatów do Senatu zawierają nazwiska i imiona kandydatów bez podania nazwy komitetu wyborczego, który zgłosił danego kandydata na senatora.  W zależności od stanu faktycznie ustalonego, może zajść potrzeba przerwania głosowania i wydrukowania nowych kart do głosowania.

Z powodu zgonu, dwoje kandydatów zostało skreślonych z list wyborczych. Właściwe komisje wyborcze informują o tym fakcie wyborców.

W wyborach uczestniczy 128 komitetów wyborczych, które zarejestrowały swoje listy.

w wyborach do Sejmu zarejestrowano:

okręgowych list kandydatów na posłów - 594
kandydatów na posłów - 10 664

w wyborach do Senatu zarejestrowano:

komitetów wyborczych - 108
kandydatów na senatorów - 623

Następna konferencja odbędzie się w siedzibie PKW o godz.12.00,

zostaną wówczas podane informacje o „frekwencji wyborczej i przebiegu głosowania” wg stanu z godz. 10.30.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 12:10
    Wprowadził:Hubert Puchała