Dane statystyczne dotyczące wyborców, komitetów wyborczych i kandydatów w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.

Sporządzone przez Zespół Prawny i Organizacji Wyborów KBW

Dane statystyczne
dotyczące wyborców, komitetów wyborczych i kandydatów
w wyborach do Sejmu i Senatu RP

(wg stanu na dzień 22 września 2005 r., godz. 22.00)

 1. Wyborcy (wg stanu na dzień 20 września 2005 r. - godz. 12.00)
  1. Liczba mieszkańców 38 028 391
  2. Liczba wyborców 30 338 381
  3. Liczba wyborców wpisanych na wniosek do spisu wyborców 44 367
  4. Liczba wyborców skreślonych ze spisu 57 570
  5. Liczba wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania 17 876
 2. Obwody głosowania
  Typ obwodu Liczba przystosowany
  dla osób niepełnosprawnych
  Powszechny 23633 4680
  Szpital 739 163
  Zakład karny 101 1
  Areszt śledczy 77 0
  Zakład pomocy społecznej 447 123
  Oddział zewnętrzny zakładu karnego i aresztu śledczego 2 0
  Obwód głosowania zagranicą 161 3
  Obwód głosowania na polskim statku morskim 6 0
  razem 25166 4970

   

  1. Liczba członków obwodowych komisji wyborczych 268 250
  2. Liczba członków okręgowych komisji wyborczych 374

   

 3. Komitety wyborcze
  1. Liczba komitetów wyborczych,
  które zawiadomiły Państwową Komisję Wyborczą o swoim utworzeniu
  133
  2. Liczba komitetów rozwiązanych 1
  3. Liczba komitetów wyborczych,
  którym Państwowa Komisja Wyborcza odmówiła przyjęcia zawiadomienia o ich utworzeniu
  4
  4. Liczba zarejestrowanych komitetów wyborczych 128
    w tym:  
   
  a) komitety wyborcze partii politycznych 33
  b) koalicyjne komitety wyborcze -
  c) komitety wyborcze wyborców 95
    w tym:
    komitety wyborcze mniejszości narodowych 2
  5. Liczba zarejestrowanych komitetów wyborczych do Sejmu i do Senatu 50
    w tym:  
   
  a) komitety wyborcze partii politycznych 31
  b) koalicyjne komitety wyborcze -
  c) komitety wyborcze wyborców 19
    w tym:
    komitety wyborcze mniejszości narodowych 1
  6. Liczba zarejestrowanych komitetów wyborczych tylko do Sejmu 1
    w tym:  
   
  a) komitety wyborcze partii politycznych 0
  b) koalicyjne komitety wyborcze -
  c) komitety wyborcze wyborców 1
    w tym:
    komitety wyborcze mniejszości narodowych 1
  6. Liczba zarejestrowanych komitetów wyborczych tylko do Senatu 77
    w tym:  
   
  a) komitety wyborcze partii politycznych 2
  b) koalicyjne komitety wyborcze -
  c) komitety wyborcze wyborców 75
    w tym:
    komitety wyborcze mniejszości narodowych 0
 4. Okręgowe listy kandydatów na posłów
  1. Liczba zarejestrowanych okręgowych list kandydatów na posłów 594
  2. Liczba okręgowych list kandydatów na posłów, których rejestracja została unieważniona 4
  3. Liczba okręgowych list kandydatów na posłów, którym odmówiono rejestracji 49
  4. Komitety wyborcze, które nie zarejestrowały żadnej listy okręgowej 29
  5. Komitety wyborcze, które zarejestrowały jedną listę okręgową 4
  6. Komitety wyborcze, które zarejestrowały listę okręgową mniej niż w połowie okręgów wyborczych 9
  7. Komitety wyborcze, które zarejestrowały listę okręgową co najmniej w połowie okręgów wyborczych 13
  8. Komitety wyborcze, które zarejestrowały listy okręgowe we wszystkich okręgach 9
  9. Komitety wyborcze wg numerów list

   

  Nr listy Nazwa komitetu wyborczego Liczba list okręgowych Liczba kandydatów
  1 Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny 39 561
  2 Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 41 673
  3 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 41 915
  4 Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl 41 712
  5 Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej 41 694
  6 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 41 917
  7 Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej 41 743
  8 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 41 874
  9 Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 41 624
  10 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 41 850
  11 Komitet Wyborczy Centrum 19 325
  12 Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke 40 560
  13 Komitet Wyborczy Wyborców-Ogólnopolska Koalicja Obywatelska 21 350
  14 Komitet Wyborczy Polskiej Konfederacji - Godność i Praca 13 175
  15 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 40 840
  16 Komitet Wyborczy Partii Inicjatywa RP 16 281
  17 Komitet Wyborczy Dom Ojczysty 18 335
  18 Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 15 183
  19
  okręg nr 4
  Komitet Wyborczy Stronnictwa Pracy 1 14
  19
  okręg nr 9
  Komitet Wyborczy Wyborców Społeczni Ratownicy 1 13
  19
  okręg nr 21
  Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszość Niemiecka" 1 14
  19
  okręg nr 29
  Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszości Niemieckiej Śląska" 1 11
    ogółem 594 10664

   

  10. Liczba skreślonych kandydatów z powodu unieważnienia listy, wycofania zgody na kandydowanie lub śmierci 205
    w tym:
   
  - przed wydrukowaniem kart do głosowania 181
  - po wydrukowaniu kart do głosowania 24
  Oznacza to, że o 1 mandat poselski ubiega się 23 kandydatów w skali kraju.
  Dla porównania, w wyborach do Sejmu w 2001 r. 15 komitetów wyborczych zarejestrowało 403 listy z liczbą 7 508 kandydatów;
  o 1 mandat ubiegało się wówczas 16 kandydatów.

   

 5. Liczba kandydatów na 1 mandat poselski w okręgach sejmowych:

   

  Nr okręgu Siedziba OKW Liczba mandatów Liczba list Liczba kandydatów Liczba kandydatów na 1 mandat
  4 Bydgoszcz 12 18 349 29,08
  19 Warszawa I 19 18 535 28,16
  9 Łódź 10 17 275 27,50
  6 Lublin 15 17 403 26,87
  5 Toruń 13 17 347 26,69
  17 Radom 9 16 236 26,22
  28 Częstochowa 7 14 177 25,29
  37 Konin 9 16 227 25,22
  10 Piotrków Trybunalski 9 16 226 25,11
  15 Tarnów 9 15 224 24,89
  3 Wrocław 14 16 346 24,71
  39 Poznań 10 14 241 24,10
  26 Gdynia 14 16 337 24,07
  32 Sosnowiec 9 13 213 23,67
  33 Kielce 16 16 377 23,56
  29 Gliwice 10 15 235 23,50
  30 Rybnik 9 14 211 23,44
  20 Warszawa II 11 14 252 22,91
  18 Siedlce 12 15 272 22,67
  24 Białystok 15 15 339 22,60
  1 Legnica 12 15 268 22,33
  8 Zielona Góra 12 14 267 22,25
  23 Rzeszów 15 15 333 22,20
  36 Kalisz 12 15 266 22,17
  25 Gdańsk 12 15 265 22,08
  21 Opole 13 14 286 22,00
  27 Bielsko-Biała 9 13 196 21,78
  13 Kraków 13 13 282 21,69
  7 Chełm 12 14 260 21,67
  2 Wałbrzych 8 14 172 21,50
  31 Katowice 12 13 257 21,42
  34 Elbląg 8 13 171 21,38
  16 Płock 10 14 211 21,10
  35 Olsztyn 10 13 211 21,10
  22 Krosno 11 14 232 21,09
  40 Koszalin 8 12 167 20,88
  12 Chrzanów 8 12 161 20,13
  41 Szczecin 13 12 257 19,77
  11 Sieradz 12 13 237 19,75
  14 Nowy Sącz 9 12 176 19,56
  38 Piła 9 12 167 18,56
  Polska 460 594 10664 23,18

   

  Najwięcej kandydatów na mandat przypada w okręgu nr 4 z siedzibą w Bydgoszczy - 29 kandydatów na 1 mandat.
  Najmniej kandydatów na mandat przypada w okręgu nr 38 z siedzibą w Pile - 18 kandydatów na 1 mandat.

   

 6. Kandydaci na posłów do Sejmu RP

   

  1. Wśród kandydatów jest:
  2.  

   kobiet   2 613   24,50 %
   mężczyzn   8 051   75,50 %

    

  3. Średnia wieku kandydatów 44 lata
  4.  

   średnia wieku kobiet 42 lata
   średnia wieku mężczyzn 45 lat

    

  5. Najmłodszy kandydat ma 21 lat
  6. Najstarszy kandydat ma 89 lat
  7. Statystyka kandydatów według płci i wieku

    

     Kobiety Mężczyźni Razem
   do 29 565 1317 1877
   30-39 429 1436 1865
   40-49 705 2245 2950
   50-59 708 2232 2940
   60-69 180 654 834
   >= 70 26 172 198
     2613 8051 10664
 7. Komitety wyborcze do Senatu RP.
  1. Liczba zarejestrowanych komitetów wyborczych, które mogły zgłosić kandydatów na senatorów 127
  2. Liczba komitetów wyborczych, które zarejestrowały kandydatów na senatorów 108
  3. Liczba komitetów wyborczych, które zarejestrowały kandydatów na senatora tylko w jednym okręgu wyborczym 83
  4. Liczba komitetów wyborczych, które zarejestrowały kandydatów na senatorów co najmniej w połowie okręgów 9
  5. Wykaz komitetów wyborczych, które zarejestrowały kandydatów na senatorów

    

   Lp. Nazwa komitetu wyborczego liczba okręgów liczba kandydatów
   1. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 40 51
   2. Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej 39 81
   3. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 39 51
   4. Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 38 64
   5. Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 34 47
   6. Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 31 54
   7. Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 28 28
   8. Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl 22 26
   9. Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej 20 28
   10. Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke 13 13
   11. Komitet Wyborczy Centrum 12 14
   12. Komitet Wyborczy Dom Ojczysty 12 12
   13. Komitet Wyborczy Wyborców-Ogólnopolska Koalicja Obywatelska 9 10
   14. Komitet Wyborczy Wyborców "Jednomandatowe Okręgi Wyborcze" 8 11
   15. Komitet Wyborczy Partii Inicjatywa RP 8 8
   16. Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny 7 9
   17. Komitet Wyborczy Organizacji Narodu Polskiego-Ligi Polskiej 6 6
   18. Komitet Wyborczy Stronnictwa "Porozumienie Polskie" 4 4
   19. Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnota Małopolska — Senat 2005" 3 3
   20. Komitet Wyborczy Ruch Obrony Bezrobotnych 2 2
   21. Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" 2 2
   22. Komitet Wyborczy Wyborców Społeczni Ratownicy 2 2
   23. Komitet Wyborczy Rodzina-Ojczyzna 2 2
   24. Komitet Wyborczy Wyborców "Zgoda.pl" 2 2
   25. Komitet Wyborczy Wyborców "Ogólnopolski Bezpartyjny Ruch Społeczny" 2 2
   26. Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszość Niemiecka" 1 3
   27. Komitet Wyborczy Wyborców "Lubelszczyzna — Senat 2005" 1 2
   28. Komitet Wyborczy Wyborców "Prawica Podkarpacka" 1 3
   29. Komitet Wyborczy Wyborców Blok Senat 2005 1 2
   30. Komitet Wyborczy Wyborców S jak Senat RP 2005 1 2
   31. Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnota Samorządowa Ziemi Radomskiej" 1 2
   32. Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 1 1
   33. Komitet Wyborczy Wyborców Prof. Jerzego K. Smorawińskiego 1 1
   34. Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata na Senatora Władysława Prochowicza 1 1
   35. Orłowska Komitet Wyborczy Wyborców 1 1
   36. Niezależni Wyborcy - Komitet Wyborczy Wyborców 1 1
   37. Komitet Wyborczy Wyborców Marka Janiaka "Cała Łódź" 1 1
   38. Komitet Wyborczy Wyborców Nowy Senat 2005 1 1
   39. Komitet Wyborczy Wyborców Jadwigi Hyrczyk-Franczyk 1 1
   40. Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Miklasa - niezależnego kandydata na senatora Rzeczypospolitej Polskiej 1 1
   41. Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 1 1
   42. Komitet Wyborczy Wyborców Podbeskidzia, Ziemi Cieszyńskiej oraz Pszczyńskiej 1 1
   43. Komitet Wyborczy Wyborców "Dla Gmin i Powiatów Regionu" 1 1
   44. Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Pieniążka 1 1
   45. Komitet Wyborczy Wyborców Henryka Tadeusza Stokłosy 1 1
   46. Komitet Wyborczy OdNowa Rzeczypospolitej Polskiej 1 1
   47. Komitet Wyborczy Wyborców Stefana Pastuszewskiego 1 1
   48. Komitet Wyborczy Wyborców "Normujemy Przyszłość" 1 1
   49. Komitet Wyborczy Wyborców "Osoba-Rodzina-Naród" 1 1
   50. Komitet Wyborczy Wyborców Przyjaciół Szreka - Szlachetne Serce 1 1
   51. Komitet Wyborczy Wyborców Jutro Polski dr Jana Sęka 1 1
   52. Komitet Wyborczy Wyborców Bernarda Szwedy 1 1
   53. Komitet Wyborczy Polskiej Konfederacji - Godność i Praca 1 1
   54. Komitet Wyborczy Wyborców "Śląsk w Europie" 1 1
   55. Komitet Wyborczy Wyborców Stanisława Tadeusza Kurpiewskiego - Senat 2005 1 1
   56. Komitet Wyborczy Wyborców Bogdana Borusewicza 1 1
   57. Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Marciniaka 1 1
   58. Komitet Wyborczy Wyborców „Porozumienie Obywatelskie” 1 1
   59. Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata do Senatu Andrzeja Wojtyły 1 1
   60. Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Maraszka 1 1
   61. Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Czesława Wojciechowskiego 1 1
   62. Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Marka Lipowskiego 1 1
   63. Komitet Wyborczy Wyborców Teresy Liszcz 1 1
   64. Komitet Wyborczy Wyborców Małgorzaty Marii Rohde "Senat 2005" 1 1
   65. Ludowy Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Sztorca 1 1
   66. Komitet Wyborczy Wyborców profesora Marka Zina-niezależnego kandydata lewicy na senatora Rzeczypospolitej Polskiej 1 1
   67. Komitet Wyborczy Wyborców Rafała Kubackiego 1 1
   68. Komitet Wyborczy Wyborców Adama Jacka Żylińskiego 1 1
   69. Komitet Wyborczy Wyborców Mariana Cyconia 1 1
   70. Komitet Wyborczy Wyborców Ryszard Kapała 1 1
   71. Komitet Wyborczy Wyborców Lista Zbigniewa Kośli - Po Pierwsze Praca. Kandydaci Niezależni 1 1
   72. Komitet Wyborczy Wyborców Zygmunta Jerzego Szymańskiego - Senat 2005 1 1
   73. Komitet Wyborczy Wyborców Władysława Komarnickiego 1 1
   74. Komitet Wyborczy Wyborców "Autonomia Dla Ziemi Górnośląskiej" 1 1
   75. Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Czerwińskiego 1 1
   76. Komitet Wyborczy Wyborców - Jerzy Widzyk Senat 2005 1 1
   77. Komitet Wyborczy Wyborców Marka Trzcińskiego 1 1
   78. Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Zychowicza 1 1
   79. Komitet Wyborczy Wyborców Janusz Lorenz Ludziom Warmii i Mazur 1 1
   80. Komitet Wyborczy Wyborców Jana Rulewskiego 1 1
   81. Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Edwarda Antoszewskiego 1 1
   82. Komitet Wyborczy Wyborców Janiny Sagatowskiej 1 1
   83. Komitet Wyborczy Wyborców Stefana Mikołajczaka 1 1
   84. Komitet Wyborczy Wyborców prof. Alfreda Owoca 1 1
   85. Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Gołąbka 1 1
   86. Komitet Wyborczy Wyborców "Nasz Samorządowy Senator" 1 1
   87. Komitet Wyborczy Wyborców "Bóg-Honor-Ojczyzna" 1 1
   88. Komitet Wyborczy Wyborców "Wygrajmy przyszłość" kandydata na senatora RP Józefa Jedynaka 1 1
   89. Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata na Senatora Jerzego Dziewulskiego 1 1
   90. Komitet Wyborczy Wyborców "Czas na kobiety" 1 1
   91. Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Społeczno-Samorządowy 1 1
   92. Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Płażyńskiego 1 1
   93. Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Lewandowskiego 1 1
   94. Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnego Kandydata na Senatora Grzegorza Kuświka "Nasza Polska" 1 1
   95. Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Szarawarskiego 1 1
   96. Komitet Wyborczy Wyborców Ireneusza Niewiarowskiego 1 1
   97. Komitet Wyborczy Wyborców "Nasze Podlasie" 1 1
   98. Komitet Wyborczy Wyborców Michała Strąka "Wiedza, odpowiedzialność, doświadczenie" 1 1
   99. Komitet Wyborczy Wyborców Zjednoczenie Prawicy 1 1
   100. Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Szteligi 1 1
   101. Komitet Wyborczy Wyborców O lepszą Polskę 1 1
   102. Komitet Wyborczy Wyborców "Lista Zbigniewa Nowaka - Naprawa Państwa" - Kandydaci Niezależni 1 1
   103. Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata na Senatora Rzeczpospolitej Polskiej Leszka Edwarda Zwierza 1 1
   104. Komitet Wyborczy Wyborców Grażyny Paturalskiej - nie zrzeszonego kandydata na Senatora RP 1 1
   105. Komitet Wyborczy Wyborców Kazimierza Juliana Kutza 1 1
   106. Komitet Wyborczy Wyborców Leszka Ireneusza Paradowskiego 1 1
   107. Komitet Wyborczy Wyborców prof. Mariana Miłka 1 1
   108. Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnego Kandydata do Senatu RP Piotra Kopek 1 1

    

  6. Liczba zarejestrowanych kandydatów na senatorów 623 Oznacza to, że o 1 mandat senatorski ubiega się 6 kandydatów.
   Dla porównania, w wyborach do Senatu w 2001 r. zarejestrowano 429 kandydatów zgłoszonych przez 76 komitetów wyborczych; o 1 mandat senatorski ubiegało się wówczas 4 kandydatów.
  7. Statystyka kandydatów na senatorów według płci i wieku

    

     Kobiety Mężczyźni Razem
   30-39 10 41 51
   40-49 19 135 154
   50-59 46 212 258
   60-69 19 108 127
   >= 70 5 28 33
     99 524 623

 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:23-02-2016 11:52
  Wprowadził:Bartosz Goździk