Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2005 r. w sprawie zgłaszania okręgowych list kandydatów na posłów

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 ze zm.) zgłoszenie okręgowej listy kandydatów na posłów powinno zawierać m. in. zawód każdego z kandydatów; zgodnie z art. 190 ustawy przepis ten stosuje się również do zgłoszeń kandydatów na senatorów. W opinii Państwowej Komisji Wyborczej, dla zapewnienia wyborcom właściwej informacji o kandydatach, wskazane jest podawanie zawodu wykonywanego (zajęcia) kandydatów, zwłaszcza w przypadku, gdy kandydat nie ma wykształcenia specjalistycznego lub wykonuje zawód niezwiązany z kierunkiem swojego wykształcenia. W przypadku studentów stosowne jest użycie określenia „student”, wskazujące zajęcie kandydata.


  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 11:57
    Wprowadził:Bartosz Goździk