• Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie wzorów potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia okręgowej listy kandydatów na posłów i protokołu rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów oraz wzorów potwierdzenia przyjęcia zgłosze
    Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2005 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzecz
  • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 wrzesnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
    Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 lipca 2005 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
  • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 czerwca 2005 r. o zasadach prowadzenia i finansowania agitacji na rzecz upowszechniania celów programowych partii politycznej w okresie kampanii wyborczej
    Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 czerwca 2005 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców