Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 kwietnia 2011 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniach 20 czerwca 2010 r. i 4 lipca 2010 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 19 kwietnia 2011 r.

o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniach 20 czerwca 2010 r. i 4 lipca 2010 r.

Na podstawie art. 87k ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467, Nr 201, poz. 1327 i Nr 212, poz. 1385) Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że do złożenia sprawozdania wyborczego zobowiązane było 17 komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniach 20 czerwca 2010 r. i 4 lipca 2010 r. Sprawozdania wyborczego nie złożył Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Romana Mariusza Sklepowicza.

Państwowa Komisja Wyborcza zbadała przedłożone sprawozdania i, zgodnie z art. 87h ust. 1 ustawy, postanowiła:

1) przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdania 4 komitetów wyborczych, wymienionych w załączniku nr 1;

2) przyjąć, ze wskazaniem na uchybienia, sprawozdania 3 komitetów wyborczych, wymienionych w załączniku nr 2;

3) odrzucić sprawozdania 9 komitetów wyborczych, wymienionych w załączniku nr 3.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Stefan J. Jaworski


Załączniki do komunikatu
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 19 kwietnia 2011 r.

Załącznik nr 1

WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA WYBORCZE ZOSTAŁY PRZYJĘTE BEZ ZASTRZEŻEŃ

1. Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Gabriela Janowskiego 

2. Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego 

3. Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Radosława Mazurskiego 

4. Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zdzisława Zbigniewa Podkańskiego 


Załącznik nr 2

WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA WYBORCZE ZOSTAŁY PRZYJĘTE ZE WSKAZANIEM NA UCHYBIENIA

1. Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Marka Jurka 

Wskazane uchybienia polegają na:
- niewprowadzeniu do umowy rachunku bankowego komitetu wyborczego zastrzeżenia o dopuszczalnym terminie dokonywania wpłat
- przyjęciu przez komitet wyborczy środków finansowych w formie wpłaty gotówki.

2. Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Waldemara Pawlaka

Wskazane uchybienie polega na umieszczeniu na stronie internetowej komitetu wyborczego rejestru wpłat o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę w formie niezgodnej z wymaganą.

3. Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bogdana Ziętka 

Wskazane uchybienie polega na gromadzeniu środków finansowych komitetu wyborczego poza rachunkiem bankowym.


Załącznik nr 3

WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA WYBORCZE ZOSTAŁY ODRZUCONE

1. Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Kaczyńskiego 

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek spłaty przez osoby fizyczne z własnych środków zobowiązań komitetu wyborczego, co jest równoznaczne z udzielaniem komitetowi pożyczek pozabankowych.

2. Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke 

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia przez komitet wyborczy wartości niepieniężnej w postaci prawa do umieszczenia na jego stronie internetowej nazwy i logo partii politycznej.

3. Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Leppera 

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek:
- przyjęcia przez komitet wyborczy wartości niepieniężnej w postaci prawa użytkowania lokalu partii politycznej,
- spłaty przez osoby fizyczne z własnych środków zobowiązań komitetu wyborczego, co jest równoznaczne z udzielaniem komitetowi pożyczek pozabankowych.

4. Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Kornela Morawieckiego 

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek pozyskiwania przez komitet wyborczy środków finansowych po dniu wyborów.

5. Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Napieralskiego 

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek:
- przyjęcia przez komitet wyborczy wartości niepieniężnej w postaci prawa do umieszczenia na jego stronie internetowej nazwy i logo partii politycznej,
- wydatkowania przez komitet wyborczy środków finansowych na cele niezwiązane z wyborami.

6. Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Olechowskiego 

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek spłaty przez osoby fizyczne z własnych środków zobowiązań komitetu wyborczego, co jest równoznaczne z udzielaniem komitetowi pożyczek pozabankowych.

7. Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bogdana Szpryngiela 

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek pozyskiwania przez komitet wyborczy środków finansowych po dniu wyborów.

8. Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ludwika Wasiaka 

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek z powodu nieudzielenia wyjaśnień dotyczących sposobu sfinansowania kosztów działalności komitetu wyborczego, co uniemożliwiło stwierdzenie, czy nie doszło do naruszenia przepisów ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, których naruszenie skutkuje odrzuceniem sprawozdania.

9. Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Józefa Franciszka Wójcika 

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia przez komitet wyborczy wartości niepieniężnej w postaci pokrycia przez osoby fizyczne kosztów podróży związanych ze złożeniem Państwowej Komisji Wyborczej zawiadomienia o utworzeniu komitetu.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:18-03-2016 11:49
    Wprowadził:Hubert Puchała