Wyjaśnienie z 4 lutego 2002 r. Wydatkowanie środków finansowych po złożeniu sprawozdania wyborczego do PKW.

Zakaz wydatkowania środków przez komitet wyborczy po złożeniu sprawozdania wyborczego (art. 110 ust. 4 pkt 2 Ordynacji wyborczej) w zestawieniu z art. 116 ust. 1 Ordynacji, uzasadnia stanowisko, że komitet wyborczy utworzony przez partię polityczną powinien, po złożeniu sprawozdania wyborczego przekazać na konto Funduszu Wyborczego partii niewykorzystane środki finansowe, zgromadzone na rachunku bankowym, a także pochodzące z rozliczeń dokonanych po złożeniu sprawozdania.

 

Zgodnie z art. 104 pkt 1 Ordynacji wyborczej partia polityczna tworząca komitet wyborczy odpowiada za zobowiązania majątkowe tego komitetu i w związku z tym powinna pokryć zobowiązania będące różnicą pomiędzy przychodami i kosztami wykazanymi w sprawozdaniu wyborczym oraz uwidocznionymi w tym sprawozdaniu jako nieuregulowane zobowiązania komitetu, ze wskazaniem wierzycieli. Dotyczy to również roszczeń wobec komitetów wyborczych, powstałych lub zgłoszonych komitetowi po złożeniu sprawozdania wyborczego.

 

Pokrycia omawianych zobowiązań komitetu wyborczego należy dokonać z Funduszy Wyborczych partii tworzących komitet zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o partiach politycznych.

 

Przepisy Ordynacji wyborczej nie wiążą terminu pokrycia zobowiązań komitetu wyborczego przez partię tworzącą ten komitet z terminem ogłoszenia sprawozdania wyborczego lub rozpatrzenia go przez Państwową Komisję Wyborczą. W związku z tym pokrycie omawianych zobowiązań możliwe jest po złożeniu sprawozdania wyborczego.

 

Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego powinien niezwłocznie powiadomić Państwową Komisję Wyborczą o przychodach i wydatkach korygujących dane liczbowe zawarte w sprawozdaniu wyborczym.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 16:19
    Wprowadził:Hubert Puchała