Wysokość dotacji podmiotowej przysługującej partiom politycznym i komitetom wyborczym, które uzyskały mandaty posłów i senatorów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 23 września 2001 r.

Wyliczenie dotacji podmiotowej przysługującej partiom politycznym i komitetom wyborczym wyborców uczestniczącym w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP w dniu 23 września 2001 r.

(przyjęte przez Państwową Komisję Wyborczą na posiedzeniu w dniu 20 maja 2002 r.).

Komitety wyborcze, partie polityczne

Liczba mandatów do Sejmu i do Senatu

Wydatki poniesione na kampanię wyborczą,
w zł

Kwota pomniejszenia dotacji komitetom, których sprawozdania zostały odrzucone,
w zł1)

% pomniejszenia

Przysługująca dotacja podmiotowa,
w zł2)

Partie polityczne

Samoobrona RP

55

534.957,053)

350.328,00

65

184.629,05

"Prawo i Sprawiedliwość"

44

4.820.840,003)

-

-

4.820.840,00

Polskie Stronnictwo Ludowe

46

9.369.290,283)

3.852.656,40

75

1.284.218,80

Liga Polskich Rodzin

40

514.841,25

386.130,94

75

128.710,31

Koalicja

Koalicja SLD-UP, w tym:4)

291

26.995.002,15

-

-

26.995.002,15

Sojusz Lewicy Demokratycznej

-

-

-

-

21.056.101,56

Unia Pracy

-

-

-

-

2.969.450,22

Krajowa Partia Emerytów i Rencistów

-

-

-

-

1.889.650,14

Stronnictwo Demokratyczne

-

-

-

-

539.900,04

Partia Ludowo Demokratyczna

-

-

-

-

539.900,04

Komitety wyborcze wyborców

KWW Platforma Obywatelska

65

16.319.017,53

-

-

7.258.628,00

KWW "Mniejszość Niemiecka"

2

486.548,30

-

-

223.342,40 

KWW Blok Senat 2001

15

3.238.983,21

 

-

1.675.068,00

KWW Henryka Stokłosy

1

101.161,52

-

-

101.161,52

KW Wyborców i Sympatyków Lecha Kaczyńskiego

1

155.231,24

-

-

111.671,20

Razem

560

62.535.872,535)

-

-

42.783.271,43

1) Dotacja podmiotowa została pomniejszona na podstawie art. 126 ust. 1 i 3 Ordynacji wyborczej do Sejmu RP i do Senatu RP.

2) Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustaw... (Dz.U. Nr 154, poz. 1802) dotacja podmiotowa przysługująca partii politycznej lub komitetowi wyborczemu wyborców jest wypłacana w 2002 r. w wysokości 50% ustalonej kwoty. Pozostałe 50% należnej kwoty zostanie wypłacone w pierwszym półroczu 2003 r.

3) Wydatki na kampanię wyborczą, ustalone w wyniku rozpatrzenia przez Państwową Komisję Wyborczą sprawozdań wyborczych, w kwocie niższej od wykazanej w sprawozdaniu wyborczym (ogłoszonym jako załącznik Komunikatu Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 stycznia 2002 r. - M.P. Nr 4, poz. 77).

4) Podział dotacji pomiędzy partie wchodzące w skład koalicji wyborczej został dokonany w proporcjach określonych w umowie z dnia 6 lipca 2001 r. o utworzeniu Koalicji Wyborczej SLD-UP.

5) Zgodnie z art. 128 ust. 2 Ordynacji wyborczej dotacja podmiotowa przysługująca za 1 mandat wynosi: 62.535.872,53 : 560 = 111.671,20 zł. Przysługująca dotacja za wszystkie mandaty nie może przekroczyć kwoty wydatków poniesionych w związku z kampanią wyborczą.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 16:19
    Wprowadził:Hubert Puchała