Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 października 2004 r. w sprawie sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 13 czerwca 2004 r. ( M. P. nr 45 poz. 785 )

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 25 października 2004 r.

w sprawie sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 13 czerwca 2004 r.

Na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej sprawozdania wyborcze i informuje, że termin składania sprawozdań upłynął 13 października 2004 r.

Obowiązek złożenia sprawozdań ciążył na 31 komitetach wyborczych, od których Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła zawiadomienia o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego.

Po upływie ustawowego terminu sprawozdanie złożył Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej.

Sprawozdania wyborczego nie złożył Komitet Wyborczy Nowej Lewicy.

Przedłożone sprawozdania wyborcze stanowią załączniki nr 1 - 30 do niniejszego komunikatu, według załączonego wykazu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Załączniki do Komunikatu
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 25 października 2004 r.

ZAŁĄCZNIKI
  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 17:30
    Wprowadził:Hubert Puchała