Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany w składzie Rejonowej Komisji Wyborczej z siedzibą w Koszalinie właściwej dla części okręgu wyborczego nr 13.

UCHWAŁA 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 3 czerwca 2004 r.
w sprawie zmiany w składzie Rejonowej Komisji Wyborczej z siedzibą w Koszalinie właściwej dla części okręgu wyborczego nr 13.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Stwierdza się wygaśniecie członkostwa w Rejonowej Komisji Wyborczej z siedzibą w Koszalinie właściwej dla części okręgu wyborczego nr 13 Marcina Wawrzynkowskiego, sędziego Sądu Rejonowego w Białogardzie.

2. Powołuje się w skład Rejonowej Komisji Wyborczej z siedzibą w Koszalinie właściwej dla części wyborczego nr 13 Halinę Czechowską, sędziego Sądu Okręgowego w Koszalinie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 11:53
    Wprowadził:Hubert Puchała